ÖZET

Bu çalışma Teknoloji ve Beden Eğitimi dersi ile ilgili Türkiye’de yapılmış çalışmaları derlemek ve okuyucuya teknoloji ile beden eğitimi dersinin bütünleştirmek amacıyla makalelerden koymak amacı ile yapılacaktır.

Araştırmada, ilkokulardaki beden eğitimi dersi işleyen sınıf öğretmeni modeli ortaya konmaya çalışılacaktır.

Araştırmaya, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Hatay, Sakarya, Kocaeli, Ankara, Osmaniye, Adana, İstanbul, Zonguldak, İzmir, Mersin il merkezlerindeki rastgele seçilen okullarda öğrenim gören ilkokul 1-2-3 ve 4. Sınıf 1500 kadın, 1500 erkek öğrenci gönüllü olarak katılacaklardır.

Araştırma verileri, Akbulut ve Mirzeoğlu (2019) tarafından geliştirilecek olan, İlkokul Öğrencilerine Yönelik Beden Eğitimi Dersindeki Sınıf Öğretmeni Modeli Anketi ile toplanacaktır.

Verilerin çözümlenmesinde bilgisayar tabanlı istatistiksel analiz programıyla, sınıflararası farkın olup olmadığını, cinsiyete göre farklılığın olup olmadığını, iller arasında farkın olup olmadığını, öğrencilerden beden eğitimi dersini işlemek için erkek öğretmen isteyenler ile kadın öğretmen isteyenler arasında farkın olup olmadığını ve sınıf öğretmeni erkek olanlarla kadın olanlar arasındaki farkın olup olmadığı incelenecektir.

Verilerin analizinde çalışmanın alt problemlerinin çözümlenmesine uygun olarak testler kullanılacaktır.

Sınıflararası farkın olmayacağı/olmayacağı, cinsiyetler arasında farkın olmayacağı/olmayacağı, iller arasında farkın olmayacağı/olmayacağı, öğrencilerden beden eğitimi dersini işlemek için erkek öğretmen isteyenler ile kadın öğretmen isteyenler arasında farkın olmayacağı/olmayacağı, sınıf öğretmeni erkek olanlarla kadın olanlar arasındaki farkın olmayacağı/olmayacağı öngörülmektedir.

Ortaya çıkan bu durumlar ile ilkokul 1.-2.-3. ve 4. sınıf öğrencilerinin gözüyle (ankette hazırlanacak sorular ile aranılan özellikler) > sınıf öğretmeninim taşıması gereken kişisel özellikler, yönetim özellikleri, kullandığı öğrenim stratejisi, görünüş açısından vb gibi özellikler taşıyan sınıf öğretmeni modeli ortaya konmaya çalışılacaktır. Böylelikle sınıf öğretmenlerine öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılama boyutuyla önemli katkı sağlayacakları düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi, Oyun ve Fiziki Etkinlikler, İlkokul, Beden Eğitimi dersinde Sınıf Öğretmeni Modeli

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here