Kategori Ders İçi Etkinlikler

Ders Dışı Eğitim Çalışmaları Hakkında 2016-2017

Okulun yazacağı üst yazı örneğidir. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 19/08/2010 tarihli ve 53578 sayılı 2010/49 nolu genelgesi gereği; Ekteki Ders Dışı Eğitim çalışmaları programına göre Okulumuz Beden Eğitimi Öğretmeni ………………….’ın …………………………… alanında ders dışı egzersiz çalışma yapmasını ve…

Beden Eğitimi Dersi Kazanımı ve Örnek bir Uygulama

Kazanım : A.5.1. Yer değiştirme hareketlerinin farklı uygulamalarını gösterir. Sınıf Seviyesi : 5. Sınıf İçerik : Yürüme, koşma, sıçrama, atlama‐sıçrama, adım al‐sek, galop‐kayma, yuvarlanma, tırmanma. “Yer Değiştirme Hareketleri” kartlarındaki (sarı 1‐8 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Açıklamalar : Öğrenciler gelişim özelliklerine…