Beden eğitimi dersleri öğrencilerin ruhsal, zihinsel ve fiziksel olarak sağlam olmalarını gerektiren önemli derslerden biridir. Diğer bir ifadeyle, sağlık durumu beden eğitimi dersi yapmaya engel olan öğrenciler durumlarını mutlaka okul rehberlik servisine, beden eğitimi öğretmenine ve okul idaresine bildirmeleri gerekmektedir. 

Ancak bu sözel olarak bildirim geçici bir durumdur ve sadece o günkü derse girmemenizi sağlayabilir. Hiç bir öğretmen, hiç bir müdür, veya h,ç bir veli kendi sözel ifadesi ile bu duruma karar veremez. Sağlık kuruluşu tek doğru adrestir.

Bazen rapor alınması gereken durumlar söz konusudur. Öğrencinin kalıcı rahatsızlığı olabilir, uzun süreli rahatsızlıkları olabilir ve Beden Eğitimi dersine giriyor olması bu rahatsızlığını tetikliyor olabilir. 

Böylesi durumlarda Veli çocuğunun bu durumunu sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadır. Velinin talebi ile rapor almak durumundadırlar. Daha sonra Veli raporu dilekçeyle okul idaresine vermek zorundadır. 

Dilekçesiz, öğrenci ile gönderilen raporlar dikkate alınmaz. Bu rapor sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamalı dersleri giremeyecek durumda olan öğrenciler için geçerlidir. Bu durumdaki öğrenciler rapor süresince bu derslerde “raporda belirtilen faaliyetlerden” sorumlu tutulmazlar. 

Dersin özelliğine ve katıldıkları etkinliklere göre değerlendirilerek gerekli yerlerde raporlu oldukları belirtilir (örneğin: e-okul). 

Beden Eğitimi öğretmeni öğrencinin doktor raporundaki belirtilen duruma göre davranır. Raporda beden eğitimi dersinden muaftır” ibaresi dışındaki durumlarda söz konusudur. Raporda  “fiziksel aktivite yapamaz”, “fiziksel aktivitelere katılamaz” gibi ifadeler var ise öğrenci derslerdeki fiziksel aktivitelerden sorumlu tutulmaz. 

Ancak diğer öğrenciler gibi not verilmesi gerektiğinden işlenen konuların teorik bölümlerinden sorumlu tutulur.

Sonuç olarak, veli çocuğu için, çocuğunun durumuna uygun seçimi yapmalı. Rapor alınıp alınmayacağı, öğretmen-veli işbirliğinde gerçekleşmesi güzel olandır. Ayrıca, veli, öğretmeni de sorumluluktan kurtarmış olacaktır.

Daha öz ve kısa bilgiyi İlköğretim Kurumları Yönetmeliği 24. maddede bulabilrisiniz.

Sağlık durumu engeline göre dersler

MADDE 24 – (1) Sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek durumda olan öğrenciler, bu durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadır. Bu durumdaki öğrenciler, rapor süresince bu derslerde raporda belirtilen faaliyetlerden sorumlu tutulmazlar. Dersin özelliğine ve katıldıkları etkinliklere göre değerlendirilerek gerekli yerlerde raporlu oldukları belirtilir. (2) Uygulamalı derslerle ilgili özür başvurusu, öğrencilerin velileri tarafından dilekçe ile okul müdürlüğüne yapılır. Usulüne uygun olarak alınmayan raporlar kabul edilmez. Alınacak raporlarda süre belirtilmemiş ise yalnız o eğitim ve öğretim yılı için geçerli sayılır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here