Ders Dışı Eğitim Çalışmaları Hakkında 2016-2017

Okulun yazacağı üst yazı örneğidir.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 19/08/2010 tarihli ve 53578 sayılı 2010/49 nolu genelgesi gereği; Ekteki Ders Dışı Eğitim çalışmaları programına göre Okulumuz Beden Eğitimi Öğretmeni ………………….’ın …………………………… alanında ders dışı egzersiz çalışma yapmasını ve adı geçen öğretmene 16/12/2006 tarih ve 26378 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/12/2006 tarihli ve 2006/11350 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararın 25/07/2010 tarihli ve 27652 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30/06/2010 tarihli ve 2010/681 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair karardaki değişik 17. maddesine göre her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azami (6) saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına (1) saat ek ders ücreti ödenmesini, bu ödenecek ücretin 29/05/2012 tarihli ve 2012/1 Karar No’lu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararlarının 25. Maddesi gereğince okulumuzda 2016/2017 eğitim – öğretim yılına okutulacak toplam ders saati sayısının %6’ını geçmediğini, etkinliği yapacak öğretmenin niteliğinin ilgili etkinliğe uygun olduğunu, etkinlik için belirlenen en az öğrenci sayısına göre yeterli olduğunu beyanla bilgi ve gereğini arz ederim.

 

Leave a Reply