Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Programı Değişti

Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Programı değişti.

Uzun yıllar sonrası 28/08/2006, ardından 19/06/2013 ve son olarak önce taslak olarak yayınlanıp daha sonra da 17/07/2017 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

2006 yılında değişiklik uygulamada kademeli olarak geçiş yapılması uygun görülürken, 2013 ve 2017 yıllarında yapılan değişiklik tüm sınıflarda uygulamaya geçilecek.

2017 yılındaki değişiklik yapılırken önceki programlara göre farklılıkları neler?

1- Önce taslak olarak yayınlanıp daha sonra onaylandı.

2- Tüm paydaşların (Veli-Öğretmen) eleştrilerine açılarak öncekilere göre farklı bir yol izlenmesi dikkat çekici.

3- Değerler eğitimi ile birleştirilmiş. Kazanımda hangi değer kazandırılacağı belirtilmiş.

4- Sadece ders öğretmenine değil Velilere de çocuğunun Beden Eğitimi ve Spor dersi yeterlilikleri bilgisi verilmiş/hatırlatılmış. (Beden Eğitimi ve Spor Yeterlilikleri: Bireyin sağlıklı bir hayat sürdürebilmesi için beden eğitimi ve spor yetkinliklerini geliştirmeye ihtiyacı vardır. Bunun için bedensel faaliyetlerle psiko-motor becerilerini geliştirmesi, çeşitli spor dallarına ait becerileri uygulaması, sağlık okuryazarlığı becerisine sahip olması gerekmektedir. Böylece edinilen spor bilgi ve kültürü, sağlıklı hayat tarzını da destekler. Beden temizliği ve kişisel bakım, sportif faaliyetlere düzenli olarak katılmak, ruh ve beden sağlığını risklerden koruyucu plan ve eylem geliştirmek, sağlıklı ve mutlu yaşamayı kolaylaştırdığı gibi rekabet, kazanmayı ve kaybetmeyi sindirebilme, FairPlay/centilmenlik, paylaşma, sevgi, saygı ve dayanışma gibi değerleri de besler. )

Kazanımların değerlendirmesini başka bir yazıda değerlendireceğim.

Program Sayfasına Ulaşmak için TIKLAYINIZ

Leave a Reply